Huishoudhulp met dienstencheques

Wat zijn dienstencheques?

De dienstencheque is een initiatief van de federale regering ter bevordering van buurtdiensten en - banen. Het creëren van arbeidsplaatsen en het bestrijden van zwartwerk zijn de doelstellingen.

De dienstencheque maakt het voor u mogelijk een erkende onderneming zoals HuisHoudHulp te betalen voor hulp van huishoudelijke aard:

Verder ook hulp buiten de woning, namelijk:

Enkel particulieren in België mogen dienstencheques gebruiken. De werknemer mag geen vertrekken kuisen die worden gebruikt voor beroepsdoeleinden, zoals dokterskabinet, winkel, verhuurde kamers ...

Hoe dienstencheques bestellen?

Als gebruiker kunt u bij Sodexo dienstencheques bestellen na voorafgaande gratis inschrijving via deze link. HuisHoudHulp brengt de inschrijving ook graag voor u in orde.

Zodra u uw gebruikersnummer heeft ontvangen van Sodexo, kunt u dienstencheques bestellen. Schrijf 9,00 euro per dienstencheque over naar Sodexo (minimaal 10 stuks) met vermelding van uw gebruikersnummer.

Dienstencheques zijn 12 maanden geldig voor de klant, en 13 maanden voor de erkende ondernemingen.

Hoe de dienstencheques gebruiken?

U gaat als volgt te werk:

Per persoon kunnen maximaal 500 dienstencheques per jaar besteld worden. De eerste 400 cheques kunnen aangekocht worden aan 9,00 euro per stuk, de laatste 100 aan 10,00 euro per stuk. Het maximum van 500 cheques per jaar kan verhoogd worden in enkele bijzondere situaties. We verwijzen naar de website van Sodexo voor meer details hierover.

De kostprijs van dienstencheques

Een dienstencheque kost 9,00 euro, en die dekt één werkuur. Bij uw belastingaangifte voegt u het bewijs van aankoop dat u eind maart van Sodexo ontvangt. Als belastingbetaler geniet u een forfaitaire aftrek van 20 % voor elke dienstencheque.

Eén dienstencheque kost u dus 9,00 euro - 1,80 euro = 7,20 euro voor 1 uur werk.

Het fiscale voordeel is beperkt tot de eerste 167 dienstencheques per jaar per persoon.

Niet gebruikte cheques kunnen terug worden ingeruild bij Sodexo, met verlies van een kleine administratievergoeding.